Karolina Kolasa-Nowak

Psycholog, Psychoterapeutka

Wspieram osoby, które chcą odzyskać wewnętrzną równowagę,
pokonywać życiowe przeszkody i przekraczać dotychczasowe ograniczenia.
Pomagam w porządkowaniu wartości i priorytetów,
potrzeb i pragnień oraz poszerzaniu świadomości uczuć.

W czym mogę pomóc?

Uzależnienia oraz zachowania mające charakter uzależnienia.

DDA/DDD, czyli pomoc osobom, które doświadczają
w swoim dorosłym życiu przykrych skutków wychowywania się
w rodzinie dysfunkcyjnej.

Trudności
w relacjach
z bliskimi osobami oraz ogólnym funkcjonowaniem
w życiu społecznym.

Trudności w radzeniu sobie
z emocjami, stresem, napięciem.

Kryzys życiowy, przeżywane frustracje, doświadczane lęki.

Pracuję zgodnie z Kodeksem Etycznym EATA (European Association for Transactional Analysis) oraz Kodeksem Etycznym Psychologa.
Regularnie korzystam z superwizji.
Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej.

Oferta

Konsultacja psychologiczna

Jej celem jest wstępne rozpoznanie problemu i wybór najlepszej metody oraz formy pomocy dostosowanej do Państwa potrzeb i możliwości.
Przed rozpoczęciem psychoterapii omawiamy zasady współpracy – kontrakt terapeutyczny (obejmujący m.in. założenia terapii oraz kwestie formalne – płatności, nieobecności).
Sesje terapeutyczne odbywają się raz w tygodniu. 

Psychoterapia indywidualna osób dorosłych oraz młodzieży od lat 16

Psychoterapia jest metodą leczenia i wspomagania rozwoju, której podstawą jest relacja terapeutyczna. Jest to więź rozwijająca się między osobą zgłaszającą się na terapię a terapeutą, w miarę trwania procesu psychoterapii. Relacja ta opiera się na stałości (warunki terapii – czas, miejsce, zasady kontaktu), poczuciu bezpieczeństwa i zrozumieniu.

Jedno spotkanie trwa 50 minut. Pracuję również online.

O mnie

Studia psychologiczne ukończyłam na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność kliniczna: psychoterapia zaburzeń psychicznych oraz seksuologia).

Jestem również certyfikowaną specjalistką psychoterapii uzależnień (certyfikat nr SP/1798/2020). Ukończyłam wiele szkoleń i warsztatów z zakresu pracy z osobami uzależnionymi oraz ich rodzinami/bliskimi.

Posiadam certyfikat TA 101 w zakresie Analizy Transakcyjnej – European Association for Transactional Analysis (EATA).

Ukończyłam 4-letnią Szkołę Psychoterapii w nurcie Analizy Transakcyjnej, która spełnia warunki rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013, w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. 27.11.2013, Poz. 1386).

Kontakt

Karolina Kolasa-Nowak - ZnanyLekarz.pl